0 arvamust  |  Lisa arvamus
Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
Tootja: MoravoSeed
Pakendis:5,0 g (400 s.)
Saadavus:Laos
Köögiviljaseemned soodushinnaga (säilivusaeg 12.2022)
0.84€ 1.32€
Maksudeta: 0.70€
Redis ''Poloneza''.
Väga varajane sort.
Redisi kasvatamine: külvatakse siis, kui muld on soojenenud 1,5-2 cm sügavusel +8+10°С. Külmakindel, tõusmed taluvad -4°С. Optimaalne temperatuur viljade moodustumiseks on +18+20°С. Kasvab hästi mistahes mitte väga raskel mullal. Parimate omadustega juurviljad saame valgustatud ja piisavalt niiskelt maatükilt. Hooldus seisneb regulaarses kastmises 2-3 päevaste vahedega. Kuival ajal kastetakse iga päev. Väheviljakal mullal väetatakse 1-2 korda.

* Rediseseemnete külviks ettevalmistamine.
Valitakse välja suuremad, hea idanemisvõimega seemned ja leotatakse 12 tundi (mitte kauem) või siis külvatakse kuivana. Seemned külvatakse vaokestesse, jättes seemnete vahekauguseks 2-3 cm. Varajased külvid kaetakse kilega, mis asetatakse tugedele 40-50 cm kõrgusele peenra pinnast.
Redise kasvatamine katmikalal.
Selleks sobivad lühikese viljelusajaga sordid. Need kasutavad efektiivselt päikeseenergiat, kasvavad kiiresti, ei moodusta nii kergesti  õisikuid ja juurvili on tihedam. Saaki on võimalik saada 18-30 päevaga.
Redis on üsna külmakindel. Seemned idanevad juba +4+5°C juures. Kile all taluvad tõusmed lühiajalist temperatuuri alanemist +1°C, peenral aga -1-2°C külma. Redis on tundlik kõrgete temperatuuride suhtes, avamaal talub lühiajaliselt temperatuuri  kuni +30°C. Kasvuhoones aga võib +20°C takistada juurviljade moodustumist. Üldiselt on redis rohkem tundlikum kõrgenenud temperatuuride suhtes. Optimaalse temperatuuri puudumisel hakkavad juurvilja asemel kasvama hoopis lehed.
Lavade ja kasvuhoonete tarbeks võib segada mitmesuguseid mullasegusid kõdusõnnikust ja mättamullast (40:60 või 60:40). Mättamulda võib asendada tavalise põllumullaga. Segu võib teha ka kolmest komponendist: mättamullast, kõdusõnnikust ja turbast (40:40:20 %). Kasutades vana kasvuhoonemulda, tuleks teda segada võrdses koguses mättamullaga. Nii mätta- kui põllumuld peaksid olema kerge või keskmise mehaanilise koostisega. Nii lavasse kui kasvuhoonesse külvatakse redis märtsis- aprilli alguses.
Külvatakse kas markeri abil või lihtsalt puistates. Seemnekulu 2-4 g/m2. Külvisügavus 2-2,5 cm. Kuni tõusmete ilmumiseni hoitakse temperatuur +15+20°C. Peale tärkamist alandatakse temperatuuri +8+10°C, et tõusmed ei veniks välja. Niisugust temperatuuri hoitakse esimeste pärislehtede ilmumiseni. Seejärel tõstetakse temperatuuri jälle +15+18°C.
Mullaniiskus hoitakse 60-70% piires. Seda reguleeritakse kastmise sageduse ja normidega. Kasta on parem selge ilmaga ja hommikupoolikuti. Väikse aurustumise korral on oht mulda üle kasta. Palavate ilmadega kasta sagedamini. Tähelepanu ! Suure mullaniiskuse korral on bakter- seenhaiguste oht !
Juurviljade moodustamise alguses on vajalik väetamine (10 l veele 20 g karbamiidi ja 30 g kaaliumkloriidi). Redist koristatakse valikuliselt. Juurvilju saab säilitada külmikus kilekottides kuni 35 päeva. Säilitamise pikkus sõltub sordist.

Редис раннего срока созревания "Полонеза".

Условия выращивания. 
Посев проводят при прогревании почвы до +8+10°С на глубину 1,5-2,0 см. Культура холодостойка, всходы выдерживают заморозки до -4°С. Оптимальная температура для формирования корнеплодов +18+20°С. Хорошо растёт на любой не слишком тяжелой почве. Наилучшего качества корнеплоды получают на освещённых и достаточно влажных участках. Уход заключается в регулярных поливах с интервалом в 2-3 дня. В сухую погоду поливают ежедневно. На бедных почвах проводят 1-2 подкормки.

* Подготовка семян редиса к посеву.
Отобранные крупные, с хорошей всхожестью семена перед посевом замачивают на 12 часов (не более) или сеют сухими. Семена сеют в бороздки на расстоянии 2-3 см друг от друга. Ранние посевы закрывают плёнкой, которую кладут на шпалерные дуги высотой 40-50 см от основания грядки.
Выращивание редиса в закрытом грунте.
Для этих целей лучше подходят сорта с коротким периодом вегетации. Они энергично поглощают солнечную энергию, быстро растут, меньше формируют цветоносные побеги и образуют плотные корнеплоды. Готовую продукцию дают за 18-30 дней.
Редис достаточно холодостоек. Семена его прорастают при температуре +4+5°С тепла. Под плёнкой всходы переносят непродолжительное понижение температуры до +1°С, на грядках — до -1-2°С мороза. Редис чувствителен к повышенным температурам, в открытом грунте недолго переносит повышение температуры до +30°С. В тепличных условиях температура около +20°С может помешать формированию корнеплодов. В целом редис значительно чувствительнее к повышению оптимальной температуры, чем к её понижению. При превышении оптимальной температуры у редиса за счёт корнеплодов начинают образовываться листья.
Для парников и теплиц можно приготовить разные почвосмеси из навозного перегноя и дерновой земли (40x60% или 60x40%). Дерновую землю можно заменить полевой землёй. Смесь можно сделать и из трёх компонентов: дерновой земли, навозного перегноя, торфа (в % соотношении 40-40-20). При использовании старой парниковой почвы её надо смешать в равном соотношении с дерновой землёй. Дерновую и полевую почву лучше использовать среднего и лёгкого механического состава. В парниках и теплицах редис высевают в марте — начале апреля.
Посев проводят под зубчатый маркер 6x6 см или вразброс. Расход семян редиса 2-4 г на 1 кв. м. Глубина заделки семян 2-2,5 см.
До появления всходов в теплицах и парниках поддерживают температуру на уровне 15-20 С. При появлении всходов, чтобы растения не вытягивались, температуру надо понизить до +8+10°С. Такой режим поддерживается до появления первого настоящего листа. Затем температуру в теплицах и парниках снова повышают до +15+18°С.
Влажность почвы поддерживают в пределах 60-70%. Регулируется это частотой и нормами полива. Поливать редис лучше в ясную погоду в первой половине дня. При этом следует учитывать интенсивность процесса испарения. При небольшом испарении очень легко почву переувлажнить. В жаркую солнечную погоду поливать надо чаще. Внимание ! При высокой влажности почвы корнеплоды редиса поражаются бактериями и грибками.
В начале формирования корнеплодов необходимо провести подкормку (на 10 л воды 20 г мочевины и 30 г хлористого калия).
Убирают редис, как правило, выборочно. Корнеплоды можно хранить в холодильнике в полиэтиленовых пакетах до 35 дней. Однако срок хранения зависит от сорта.

Eng.: Radish. Suom.: Retiisi. Sven.: Rädisa.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.