biological insecticide
Merkki: Trifolio-M (Baltic Agro)
Pakkauksessa:5 ml
Saatavuus:2
4.98€
Veroton: 4.15€
Taimekaitsevahend "NeemAzal -T/S" (insektitsiid).
Troopilise neemipuu seemnete tuumadest saadud taimne ekstrakt.
Taimekaitsevahend: insektitsiid lehetäide, ripslaste, kaevandikärbeste, karilaste, kedriklesta, õunapuu-võrgendikoi, maipõrnika, kartulimardika, külmaliblika, viljakoi jt. imevate ja närivate kahjurite tõrjeks. Võib kasutada ka mahepõllumajanduses.
Preparaadi toime NeemAzal-T/S sisaldab asadirahtiin A - troopilise neemipuu Azadirachta indica A.
Juss seemnete tuumadest saadud puhastatud toimeainet. Toimeaine imendub lehtedesse ja jaotub taimes lokaal-süsteemselt; kahjuritesse satub toimeaine taime lehti imedes või närides.
Pärast töötlemist NeemAzal-T/S-ga pärssub vastsetel toitumine ja kestumine ning nad surevad; täiskasvanutel (mardikad) pärssub toitumine, sigivus ja väiksemal määral esineb surevust.
NeemAzal-T/S-i spetsiifilise mõju tõttu saab lõpliku hinnangu töötlemistulemuste kohta anda 7-10 päeva pärast pritsimist praktilistes tingimustes. Hukkunud kahjurite arv ei ole tulemuste hindamisel oluline. Tähtsad on järgmised kriteeriumid: lehemassi vähenemine, taime kahjustused, mesikaste teke, kultuuri saak, kahjurite populatsiooni arenemine, positiivne mõju kasulikele putukatele.
NeemAzal-T/S-ga töötlemise tulemuslikkus sõltub kahjurite arvukusest ja õigest töötlemise ajast. Kahjurite väiksearvulise ja ühesuguses arengujärgus oleva populatsiooni korral piisab tavaliselt ühest töötlemiskorrast kahjurite põlvkonna või hooaja kohta (Euroopa klimaatilistes tingimustes areneb tavaliselt üks kuni kaks põlvkonda, näiteks: Dysaphis plantaginea (õunapuu lehetäi), leedripuu täi Aphis sambuci (Hom, Aphididae) esimesed täiskasvanud isendid, kartulimardika Leptinotarsa decemlineata esimesed noored vastsed, maipõrnikate Melolontha sp. lendluse algus. Püsiva kahjustuse korral (mitu põlvkonda – täid, ripslased, karilased, kedriklestad jt.) on vajalik korduv töötlemine. Töötlemiste vaheline intervall on 5-7 või 10-14 päeva sõltuvalt klimaatilistest tingimustest ja kahjustuse intensiivsusest.
NeemAzal-T/S ei ole kahjulik enamikele kasulikele putukatele, mis on oluline tegur kahjurite populatsiooni tõrjel.
NeemAzal-T/S võib edukalt ühildada kasulike putukate kasutamisega taimekaitse tõrjeplaanides. Õigel kasutamisel ei ole kahjulik mesilastele.
Pritsimislahuse valmistamine, pritsimine.
NeemAzal-T/S kasutatakse tavaliselt 0,3 kuni 0,5% vesilahusena 1,5–3,0 l/ha.(30 kuni 50 ml 10 liitrile pritsimislahusele). Maksimaalne pritsimislahuse kontsentratsioon 0,3 ml NeemAzal-T/S 1m² kohta, mis pritsimislahuses väljendub 60 kuni 100 ml /1m². Tavaliselt pritsitakse 300 kuni 1000 l pritsimislahust hektarile. Kogu taim tuleb ühtlaselt katta pritsimislahusega, et saavutada vajalik mõju. Kui 8 tunni jooksul pärast pritsimist sajab vihma, tuleb pritsimist korrata. Vee kulu:3-5ml/1L ;15-25ml/5L ;30-50 ml 10L Pritsipaak täidetakse vajaliku koguse veega ja lisatakse NeemAzal-T/S pidevalt segades. Pritsimislahus kasutatakse ära selle valmistamise päeval.

* NeemAzal T/C – bioloogiline insektitsiid, mis põhineb india neemipuu (Azadirachta India) tõmmisel.
Toimeaine: azadirahtiin (10 g/l).
Preparaadi plussid:
* Naturaalse päritoluga ökoloogiliselt puhas toode, mida võib probleemideta kasutada mitte ainult ökoloogilises maaviljeluses, vaid ka toatingimustes.
* Ei hävita kasulikke fütofaage.
Miinused: preparaat on efektiivne vaid kahjuri invasiooni faasis.

Huvitavat selle kasuliku loodusliku insektisiidi doonortaime kohta:
India neemipuu (Azadirachta India) – üks tuntumaid India ravimtaimi. Vanasti kutsuti teda „külaapteegiks“…
Ja nüüd, aastatuhandeid hiljem, on india neemipuu saanud uuesti „põllumajanduslikult kuulsaks“: tänapäeva lääne meditsiin on lõpuks „avastanud“ sama fakti, mis oli teada vanadele indialastele tuhandeid aastaid tagasi – neemipuul on suurepärased farmakoloogilised ja pestitsiidsed omadused (!).
Tema efektiivsus, kättesaadavus ja ohutus on lihtsalt pannud agronoome mõtlema „ärile“ spetsiaalse neemipuumetsa kasvatamisele. Neemipuudes sisalduv azadirahtiin on tunnustatud efektiivne bioloogiline valikuline insektitsiid, mis ei too kahju kasulikele putukatele ja kaitseb taimi 250 liigi kahjurite eest.
Peale azadirahtiini on neemipuus veel solaniini – keemilist ühendit, mis on tugevatoimeline pestitsiid, palju efektiivsem kui sünteetiline dietüültoluamiid, mis kuulub enamuse sünteesitud pestitsiidide koostisse.
Magrosa, õli, mis on saadud neemipuu seemnetest, sisaldab palmitiin- ja steariinhappeid, aga samuti nimbosterooli ja tanniini. Nende keeruliste orgaaniliste ühendite kombinatsioon kindlustab inimese organismile noorendava efekti. Samuti on teada, et neemipuud kasutatakse südamehaiguste korral, samuti kõrge vererõhu ja artriidi puhul. Temas sisalduvad komponendid alandavad kolesteroolitaset ja puhastavad artereid rasvarakkudest.
Neemipuu meditsiinilised saladused on läänemaailma arstide „luubi all“: ameerika ja saksa teadlased uurivad hoolikalt tema ravi – ja noorendavaid omadusi. Ja on jõudnud juba ka järeldusele: temas leiduvad ained võivad edukalt ravida tervet rida haigusi ja samas ei ole kaasnevaid kõrvalnähte, mis on iseloomulikud „imettegevaile“ vahenditele, mida on täis kõik tänapäeva apteegid…
Peale selle teatas Ameerika Rahvuslik teadusnõukogu, et neemipuu – „ see on üks kõige perspektiivsemaid ravimtaimi, mis on uus etapp ka pestitsiidide seas, aga samuti võimaldab miljonitele inimestele odavaid ravimeid ja võitlust ülemaailmse kliimasoojenemisega“.
On tähelepanuvääriv, et neemipuu pestistsiidsed omadused, mis tekitavad nii palju kõneainet, avastati täiesti juhuslikult: 1959 aastal avastas saksa agronoom Heinrich Schumerer, töötades teadusliku projekti kallal Iraanis, et rohutirtsuparv, mis lendas ühte farmi, hävitas kõik taimed, välja arvatud neemipuu. Seepärast hakkas ta hoolikalt uurima ning uuringu tulemused hämmastasid kogu teadusmaailma, kuna tal õnnestus avastada, et azadirahtiin , mis kuulub neemipuu koostisse, ei ole talutav umbes 250 liigi kahjurputukate jaoks, samuti aeglustab see röövikute ja valmikute koorumist, sellega vähendades kahjurite populatsiooni.
Neemipuu suureks eeliseks on ka see, et see vastupidav ja külmakindel taim jääb ellu isegi väheviljakas mullas. Peale selle ei vaja ta suures koguses toitaineid - samas ei see puu kahju teistele kultuuridele, vaid vastupidi: neemipuu on unikaalse koostisega – ta rikastab mulda ja tõstab tema veesidumisvõimet, samuti sisaldab ta aineid, mis neutraliseerivad mullahappesust.
Agronoomid kinnitavad, et neemipuu on kõige ökoloogilisem pestitsiid kõigist nendest, mis loodus on inimesele kinkinud. Aga tema kasutamiseks pestitsiidina soovitatakse segada neemipuud ja tema vilju kompostiga ja hoida neid nii kaks kuni kuus kuud enne kasutamist.

Loe rohkem: "Taimede kahjurid ja haigused".

"Ниимазал Т/С" - биологический инсектицид на основе вытяжки индийской сирени (Ниим, Азадирахта индийская, Маргоза) - Azadirachta indica (Neemipuu).
Действующее вещество: Азадирахтон (10 г/л).
Плюсы:
* экологически чистый продукт натурального происхождения, который можно безбоязненно использовать не только для экологического земледелия, но и в комнатных условиях.
* не угнетает полезных истребителей фитофагов.
Минусы: препарат эффективен только лишь в первичной стадии инвазии вредителями.

Интересная информация о растении-доноре такого полезного естественного инсектицида:
Ниим, Азадирахта (Azadirachta indica, мелия персидская) – это одно из самых известных лекарственных растений в Индии. Индусы в древности называли его "деревенской аптекой"...
И теперь, спустя тысячелетия, индийская сирень (Ниим) опять становится "сельскохозяйственной знаменитостью": современная западная медицина наконец-то "открыла" тот факт, что был известен древним индусам тысячи лет назад – дерево Ниим обладает замечательными фармацевтическими и пестицидными свойствами !
Его эффективность, доступность и безопасность просто принудили агрономов "от бизнеса" подумать о специальном выращивании лесов из деревьев Ниима - мелии персидской. Содержащийся в Нииме азадирахтон признан эффективным биологически избирательным инсектицидом, не приносящим вреда полезным насекомым и защищающим растения от 250 видов вредителей.
Кроме азадирахтона в Азадирахте также содержится соланин – химическое вещество, являющееся сильным пестицидом, гораздо более эффективным, чем синтетически созданный диэтилтолуамид, который входит в состав большинства искусственных пестицидов. 

Маргоса, масло, получаемое из его семян, содержит пальмитиновую и стеариновую кислоты, а также нимбостерол и таннин. Комбинация этих сложных органических соединений обеспечивает организму человека омолаживающий эффект. Также известно, что Ниим применяется от болезней сердца, при высоком давлении и артрите. В нём содержатся компоненты, понижающие холестерин и очищающие артерии от жировых клеток. 
Медицинские секреты Ниима сейчас "попали под микроскоп" западных докторов: немецкие и американские исследователи тщательно изучают его целебные и омолаживающие свойства. И пришли уже к выводу: содержащиеся в нём вещества могут эффективно лечить целый букет болезней, и при этом не вызывать побочных эффектов, характерных для большинства "чудодейственных" средств, которыми заполнены современные аптеки...
Кроме того Американский Национальный научный совет заявил, что Ниим – это "наиболее перспективное из всех лекарственных растений, возвещающее новую эру пестицидов, а также может обеспечить миллионы людей недорогими лекарствами и даже бороться со всемирным потеплением".
Забавно, что пестицидные свойства дерева Ниим, завладевшие сейчас воображением многих людей, были открыты совершенно случайно: в 1959 году немецкий агроном Генрих Шумтерер, работая над научным проектом в Судане, обратил внимание, что туча саранчи, налетевшая на одну из ферм, облепила все растения – за исключением Ниима. 
Поэтому доктор Шумтерер незамедлительно приступил к тщательному исследованию, результаты которого буквально потрясли научный мир, так как ему удалось обнаружить, что азадирахтон - комплексная составляющая Ниима, невыносим для более чем 250-ти видов вредных насекомых, а также замедляет процесс вылупления личинок и гусениц, тем самым значительно уменьшая популяцию вредителей !
Большим преимуществом Ниима является ещё и то, что это выносливое, морозостойкое растение хорошо приживается даже в неплодородной почве. Более того, ему не требуется большого количества питательных веществ – тем самым это дерево не приносит вреда другим культурам, а даже напротив: Маргоза (Ниим) обладает уникальным свойством – она обогащает землю и повышает её способность к удержанию воды, так как содержит вещества, нейтрализующие кислотность почвы.
Агрономы утверждают, что Ниим – это самый экологичный пестицид, из всех, что подарила человеку природа. А для использования его как пестицида они рекомендуют смешать Ниим и зёрна его плода с компостом и выдержать в течение двух-шести месяцев перед применением.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!