0 arvamust  |  Lisa arvamus
Insecticide
Tootja: MKDS
Pakendis:10,0 g
Saadavus:10
7.02€
Maksudeta: 5.85€
Prussakate ja tarakanide tõrjeks geel-mürksööt "Imidasect".
Kasutamisvalmis geel.
Toimeaine: Imidaklopriid.
Keemiline perekond: Nitroguanidiinid (neonikotinoidid).
Kontsentratsioon: 2,15% w/w.
Sihtputukad: Harilik prussakas (Blatella germanica) ja tarakan (Blatta orientalis).
Toime: toimeaine imidaklopriid seob end putuka neuronitega. See põhjustab närviimpulsside ülekandes ärritust, mis mõjub sihtputukale surmavalt. Mürksööda koostisosad tõmbavad prussakaid ja tarakane ligi. Nad levitavad geeli liikumisega ning jagavad seda teiste putukatega, põhjustades mürgistust kontakti ja suukaudse manustamise kaudu. Tavatingimustes on söödakandikud kasutatavad vähemalt 2 kuud.
Kasutusjuhised: IMIDASECT sobib kahjuritõrje läbiviimiseks majades, korterite keldrites, avaliku sektori hoonetes, kogukonnakeskustes, kinodes, kirikutes, äriruumides, hotellides, restoranides, koolides, lasteaedades, haiglates, vanadekodudes, hooldusasutustes, avalikes saunades, transpordivahendites (laevad, rongid, lennukid), laoruumides, tööstuslikes hulgiladudes... ning väliskeskkonnas tõkkena ehitiste ümber võimalike prussakate sissepääsukohtade juures (nt aknad, uksed, ventilatsiooniavad).
Enne kasutamist eemaldada kõikvõimalikud prussakate/tarakanide tavapärased toiduallikad (prügi, toidujäätmed…) levialalt geeli manustamise soodustamiseks. Söödakandikud asetada nii levialale kui ka toiduallikate vahele ning soojadesse (<+50°C) ja niisketesse varjus olevatesse kohtadesse (nurgad, praod, lõhed, õhutorud, põrandaliistude ja seadmete taha, mööda torusid, veeallikate lähedale...).
Kontrolli käigus vaadata söödakandikud üle ning vajadusel asendada söödakandikud uutega, sest prussakad jätavad maha eritisi ja väljaheiteid, mis tõmbavad liigikaaslasi ligi. Kuivanud geeliga söödakandikud tuleb välja vahetada, et toode maitseks kahjuritele
Väliskeskkonnas kasutamine: asetada söödakandik ainult kõvale pinnasele nagu nt terrassid või siseõu.
Doseerimine: kontrollida lõksude arvu m2 kohta pakendi tabelist, kus on välja toodud müüdavate söödakandikute suurused. Lõplikud kogused on esitatud vastavatel lõpp-pakenditel. Toodet võib kasutada iga 2 kuu tagant või kui mürksööt on ära söödud (maksimaalselt 6 kasutuskorda aastas).

"Imidasect" - инсектицидное средство в виде отравленного геля для борьбы с тараканами.
Активное действующее вещество: имидаклоприд, вызывающий нарушение передачи нервных импульсов, губительное для ползающих насекомых.
Приманка содержит специальные аттрактанты, привлекающие тараканов. Тараканы переносят гель и заражают им своих соплеменников, вызывая дополнительные очаги отравления через непосредственный контакт. В нормальных условиях (+15+45°C) лотки с приманкой остаются активными и привлекательными для насекомых до 60 дней.
Использование: IMIDASECT подходит для борьбы с тараканами и ползающими насекомыми в домах, подвалах, общественных зданиях, общественных центрах, кинотеатрах, церквях, коммерческих помещениях, гостиницах, ресторанах, школах, детских садах, больницах, домах престарелых, саунах, автомобилях, складах и т.д.
На открытом воздухе в качестве защиты вокруг зданий, к потенциальным точкам доступа (например, окнам, дверям, вентиляционным отверстиям) для, перебегающих на новые ареалы обитания, тараканов (особенно летом, когда температура поднимется выше +15°С).
Перед использованием биоцидного продукта удалите все возможные источники корма для тараканов (отходы, остатки пищи), чтобы тараканы были максимально привлечены именно к гелю-приманке. Поместите лотки с приманкой в ​​места, наиболее посещаемые насекомыми. Если гель высох, то приманку следует заменить свежей, чтобы она по-прежнему оставалась привлекательной для тараканов (ориентировочно: 1 раз в 2 месяца).
Храните биоцидный продукт вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Храните в недоступном для детей месте.
Рекомендуемая доза:
* Пруссак (рыжий таракан - Blatella germanica): 1 капля / 1м2 (при средней распространённости) или 2 капли / 1м 2 (при высокой распространённости).
* Чёрный таракан (Blatta orientalis): 2 капли / 1 м 2 (при средней численности) или 3 капли / 1м 2 (при высокой численности насекомых).

"Imidasect" is an insecticidal agent for getting rid of cockroaches in the form of poisoned bait (gel form in a special "house-tray").
Active active ingredient: imidacloprid, which causes a disturbance in the transmission of nerve impulses, harmful to crawling insects. The bait contains special attractants that attract cockroaches. Cockroaches carry the gel and infect their fellow tribesmen with it, causing additional foci of poisoning through direct contact. Under normal conditions (+15+45°C) the bait trays remain active and attractive to insects for up to 60 days.
Uses: IMIDASECT is suitable for controlling cockroaches and crawling insects in homes, basements, public buildings, community centers, cinemas, churches, commercial spaces, hotels, restaurants, schools, kindergartens, hospitals, nursing homes, saunas, cars, warehouses, etc. .d.
Outdoors, as protection around buildings, to potential access points (eg windows, doors, vents) for cockroaches moving into new habitats (especially in summer when temperatures rise above +15°C).
Before using the biocidal product, remove all possible sources of food for cockroaches (waste, food debris) so that cockroaches are maximally attracted to the bait gel. Place bait trays in areas most visited by insects. If the gel is dry, then the bait should be replaced with a fresh one so that it still remains attractive to cockroaches (approximately: once every 2 months). Store the biocidal product away from food, drink and animal feed. Keep out of reach of children.
Recommended dose:
* Prussian (red cockroach): 1 tray / 14 m2 (with medium prevalence) or 1 tray / 7 m2 (with high prevalence).
* Black cockroach: 1/7 m2 (with an average number) / 1/5 m2 (with a high number of insects).

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.