0 arvamust  |  Lisa arvamus
Deltametrin
Tootja: MKDS
Pakendis:25 ml
Saadavus:10
9.90€
Maksudeta: 8.25€
"Deltasect" - insektitsiid olmeputukate vastu.
Toimeaine: püretroiid Deltametriin.

INSEKTITSIIDNE VESISUSPENSIOONI KONTSENTRAAT ROOMAVATE PUTUKATE HÄVITAMISEKS - DELTASECT.
Koostisained. 
Toimeaine: Deltametriin 2.394%
Mõruaine 0,002%, ülejäänud koostise moodustavad abiained: sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni ja 3:1 segu: 5-kloor-2-metüül-3(2H)-isotiasolooni ja 2-metüül-3(2H) isotiasolooni.
NETOSISALDUS: 25ml
KÖLBLIKKUSAEG: 2 aastat.
Kasutatavad annused: lisatud pipeti abil lahjendada 1 ml toodet 100 ml vees (annuus 2 m2 jaoks).
ETTEVAATUSABINÕUD: KASUTAMISEKS AINULT INSEKTITSIIDINA. KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.
PREPARAAT ON MÕELDUD roomavate putukate vastu
KASUTATAVAD ANNUSED: lisatud pipeti abil lahjendada 1 ml toodet 100 ml vees (annus 2 m2 jaoks).
KASUTUSOTSTARVE: Deltasect sobib kahjurite ohjamiseks siseruumides järgmistes hoonetes: majad, korterid, teeninduskeskused, kinod, barakid, hotellid, restoranid, baarid, söögikohad, haiglad, tööstuslaod...

ENNE KASUTAMIST LUGEDA ETIKETIL ESITATUD TEAVE LÄBI ÜLDSUSELE KASUTAMISEKS HOIATUS.
KASUTUSJUHEND DELTASECTi pihustamiseks kohtadesse, kus putukad end peita võivad (praod ja lõhed), soovitatakse kasutada selliseid seadmeid nagu käsi- või selgprits. Lahuse valmistamisel kasutada toote doseerimiseks lisatud pipetti. Toodet pihustatakse madala survega pritsiga (käsi- või selgprits). Pihustatakse 0,1 m laiuse ribana töödeldavatele pindadele. Maksimaalselt 2 kasutuskorda aastas. Töötlemist võib korrata 2 kuu järel.
Kui anum tühjaks saab, LOPUTADA SEE PÕHJALIKULT, kasutades integreeritud surveseadet või käsitsi kolm korda loputades. Loputamisel lisada pesuainet. Toode pole mõeldud pihustamiseks loomapidamishoonetes ning seetõttu ei ole nendes elavate loomade saastumine tõenäoline. HOIDMINE. Toodet tuleks hoida hermeetiliselt suletud originaalpakendites jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.
Vältida kõrgeid temperatuure ja otsest päikesevalgust. Kaitsta niiskuse eest. Anumad tuleb asetada nii, et õhk saaks takistusteta ringelda. Mitte hoida koos oksüdeerivate ainete, leeliste (söövitavad lahused) või hapetega. Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöödast. Kontrollida regulaarselt hoiukohas kahjustuste puudumist.
Hoida toodet originaalpakendis lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist, töötlemist ja enne söömist pesta käed.
Mitte segada teiste kemikaalide ja ainetega. Vältida töödeldud pindade puudutamist. Vältida kasutamist inimeste (eriti laste), lemmikloomade või loomade juuresolekul.
Lahjendatud insektitsiidi lahust ei tohiks kunagi alles hoida. Iga kord tuleb teha uus lahus.
Mitte kasutada toiduainete / loomasööda läheduses. Toiduained / loomasööt tuleb kasutuskohast eemaldada. Kõrvaldada töötlemise ajaks kõik tööriistad, mis võivad toiduainete / loomasöödaga kokku puutuda. Veepaagid, söödakünad ja muud pinnad või seadmed, mis võivad loomasööda / toiduainetega kokku puutuda, tuleb enne töötlemist saastumise vältimiseks kinni katta. Vältida toote kasutamist toiduainete, nõude ja pindade läheduses, mis võivad toiduainetega kokku puutuda.
Töödeldud kohad võib uuesti tavatarbijate, lemmikloomade ja teiste loomade kasutusse anda siis, kui pihustatud pinnad on kuivanud.
Vältida tiikide / järvede, veetorude või kraavide saastamist lahjendatud toote või tühja anumaga. Toote kanalisatsiooni valamine on keelatud. Vältida toote sattumist keskkonda (pinna-ja põhjavette), kanalisatsiooni, äravoolusüsteemi jne, ehitades kaitsetõkked ja sulgedes äravoolusüsteemid. Teavitada toote lekkest veekogudesse, äravoolusüsteemidesse, kanalisatsioonidesse vastavaid ametiasutusi.
Toote kogumis- ja koristamismeetodid ja -materjalid: absorbeerida leke inertse ainega (liiv, kaoliin...), koguda kokku ja panna konteineritesse hilisemaks käitlemiseks ohtliku jäätmena.
RESISTENTSUSE OHJAMINE: Deltametriini kasutatakse biotsiidsetes toodetes lühiajaliselt ning seetõttu ei peeta tõenäoliseks, et see soodustaks sihtorganismidel resistentsuse tekkimist. Igasuguse resitentsuse tekkimise vältimiseks sihtorganismidel soovitatakse kasutada deltamteriinil põhinevaid tooteid vaheldumisi teiste insektitsiididega, mis ei sisalda püretroide.

Loa number: EE-OO17967-0000
Loa omanik: Sharda Cropchem Espana S.L.
Carri Condomina 3 Edifido Atalayas Business Centre, Planta 12 30006 MURCIA.

 

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.