Tillverkare: Green Belt
I paketet:10,0 g
Tillgänglighet:I lager
3.84€
Exkl moms: 3.15€
"ISKRA" (insektitsiidne tablett, 10 g).
Toimeained: tsüpermetriin + permetriin, (21 g/kg + 9 g/kg). Vahend põllumajanduskultuuride kaitsmiseks kahjurputukate vastu.
ANDMED PREPARAADI KOHTA.
ISKRA on parandatud valemiga, mida on tõhustatud ja kõrvaldatud teiste, tabletiliste ja pulbriliste insektitsiidide puudujäägid. Preparaat on efektiivne suure hulga kahjurputukate tõrjumisel põllumajanduskultuuridelt (üle 60 liigi). Preparaat on kõrgendatud aktiivsusega, tänu kahe toimeaine olemasolule. Preparaat ISKRA on ökonoomne ja mugav kasutada, on pika säilivusajaga, on kooskõlas rahvusvaheliste ohutusnõuetega.
KASUTAMINE.
Maksimaalse efekti saamiseks soovitatakse taimi piserdada värskeltvalmistatud lahusega, kuiva, tuuletu ilmaga hommiku- või õhtutundidel, või pilves, kuid kuival päeval. Kindlustada tuleb lehtede ühtlane niiskumine. Töölahuse valmistamiseks lahustatakse 1 tablett kõigepealt 1-2 L vees, ning filtreeritakse läbi peene sõela või läbi kanga. Seejärel kallake lahus pritsi, lisage puhast vett niipalju, et lõplik lahuse kogus oleks 10l, ning töödelge taimi vastavalt tabelile.
OHUTUSNÕUDED.
Taimede töötlemisel kasutage individuaalseid kaitsevahendeid. Töötamise ajal ei tohi suitsetada, juua ega süüa. Peale töötamist peske seebiga puhtaks nägu ja käed, ning loputage suu. Hoidke preparaati kuivas, jahedas ruumis, eraldi toiduainetest ja ravimitest, kohas, kuhu ei pääse ligi lapsed ega koduloomad! Hoiutemperatuur -25°C kuni +45°C. Preparaat sobib kokku teiste insektitsiidide ja fungitsiididega, millel ei ole leeliselist reaktsiooni.

SOOVITUSED KASULIKE FLOORA JA FAUNA OBJEKTIDE KAITSEKS.
Ohtlik mesilastele, ei töödelda õitsemise ajal. Ohtlik kaladele, ei tohi sattuda veekogusse.
ESMAABI MÜRGITUSE KORRAL.
Preparaadi mürgituse korral tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole !
Enne arstiabi saabumist:
- nahale sattudes, eemaldada vati või kangaga, pesta hoolikalt sooja vee ja seebiga;
- silma sattudes pesta õrnalt voolava vee all;
- mürgitusel seedetrakti kaudu anda juua mitu klaasi aktiivsöega vett, kutsuda esile oksendamine. Kui kannatanu on teadvuse kaotanud, siis on keelatud ravimite manustamine ja oksendamise esilekutsumine.
Antidoodina kasutatakse atropiini, lisaks toksogonin, arsti järelvalve all.
PAKENDI HÄVITAMINE.
Põletada spetsiaalses kohas, põlemisjääkide sissehingamine keelatud! Mitte kasutada teistel eesmärkidel. Mitte visata kanalisatsiooni, jõgedesse või teistesse veekogudesse. Säilivusaeg 2 aastat.

Kultuur

Kahjurid

Kasutus

Vee norm 1 tbl-le

Töövedeliku kulunorm

Ooteaeg (töötluste arv)

Õunapuu, pirnipuu, küdoonia.

Õielõikaja, lehetäid, mähkurid, mähkurlased.

Vegetatsiooniperioodil

10 l

Kuni 2 l noore ja kuni 5 l täiskasvanud puu kohta

25(3)

Sõstar, karusmari

Leedik, vaablased, mähkurlasedjt.

Enne ja pärast õitsemist

10 l

1-1,5 l põõsa kohta

20(2)

Maasikas

Kärsaklane

Enne õitsemist

7 l

Kuni 1,5 l 10 ruutmeetrile

- (1)

Kurgid, tomatid. Katmikala paprikad

Lehetäid, ripslased

Vegetatsiooniperioodil

5 l

Kuni 2 l 10 ruutmeetrile

3(1)

Viinamari

Mähkurlased

Vegetatsiooniperioodil

5 l

Kuni 1,5 liitrit 10 ruutmeetrile

25(3)

Kartul

Kartulimardikas, kartulikoi

Vegetatsiooniperioodil

10 l

Kuni 1,5 liitrit 10 ruutmeetrile

20(2)

Kapsas

Põualibliklased, öölased, koid

Vegetatsiooniperioodil

10 l

Kuni 1,5 l 10 ruutmeetrile

25(3)

Peet

Kahjurite kompleks

Vegetatsiooniperioodil

10 l

Kuni 1 l 10 ruutmeetrile

20(2)

Porgand

Porgandikärbes, lehekirbud

Vegetatsiooniperioodil

10 l

Kuni 1 l 10 ruutmeetrile

20(2)

Ravimtaime- ja lillekultuurid

Lehetäid, ripslased, lehtedest toituvad vastsed

Kahjurite ilmumisel

10 l

Kuni 2 l 10 euutmeetrile

20(1)

Insektitsiiditablett "Iskra".
Hävitab 62 liiki putukkahjureid. Vees lahustuv tablett (1t/10l L vee kohta). Toimeaine tsüpermetriin (21,0 g/kg) + permetriin (9,0 g/kg). Putukkahjurite hävitamiseks puuvilja-, köögiviljaedades, katmikaladel, avada pakk, sisu (10 g tablett) lahustada vees ja kasutada värskeltvalmistatud lahust hommiku- ja õhtutundidel kuiva, tuulevaikse ilmaga vastavalt tabelile. Preparaadi säilitus- ja transporditemperatuur alates - 10 kraadist kuni +45 kraadini. 
Hoida laste ja loomade eest. Säilitada kuivas jahedas kohas, eraldi ravimitest ja toiduainetest. Avatud pakend ei kuulu säilitamisele.
Korduvtöötlused viia läbi kahjurite uuesti ilmumisel. Mitte pritsida taimede õitseajal! Kaitsetsoonin suurus mesilastele 4-5 km. Mesilaste lennupiirangu kestus 96-120 t. Toksiline kaladele! Preparaati on keelatud kasutada kalamajandus-veekogude sanitaartsoonis lähemal kui 2 km kaldast või lähemal kui 500 m üleujutusvee piiridest. Pärast kasutamist pakend põletada või mulda kaevata. Välistada preparaadi sattumine kanalisatsiooni ja veekogudesse.

"ИСКРА" (инсектицидная таблетка, 10,0 г).
Действующее вещество: Циперметрин + Перметрин, (21,0 г/кг  +9,0 г/кг ) средство для защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕПАРАТЕ.
ИСКРА является улучшенной формулой, в которой усилены преимущества и устранены недостатки инсектицидов, выпускаемых в виде таблеток и порошков. Препарат эффективен против широкого спектра насекомых-вредителей сада и огорода (более 60 видов), обладает повышенной активностью, благодаря наличию двух действующих веществ.
Препарат ИСКРА экономичен и удобен в применении, имеет длительный срок хранения, соответствует международным требованиям по безопасности.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.
Для получения максимального эффекта рекомендуется опрыскивать растения свежеприготовленным рабочим раствором препарата в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы или днём в пасмурную, но не дождливую погоду, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Для приготовления рабочего раствора 1 таблетку средства растворите сначала в 1-2 л воды и, переливая в опрыскиватель, отфильтруйте с помощью мелкой сетки или мешковины. Затем чистой водой доведите объём рабочего раствора до 10 литров и производите обработку растений в соответствии с таблицей. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
При обработке используйте средства индивидуальной защиты. Во время работы не курите, не пейте, не принимайте пищу. После работы вымойте лицо и руки с мылом, прополоскайте рот. Храните препарат в сухом прохладном помещении, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных ! Температура хранения от -25
°С до +45°С.
Препарат совместим с другими инсектицидами и фунгицидами, не имеющими щелочную реакцию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ПОЛЕЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ФЛОРЫ И ФАУНЫ.
Опасен для пчёл, не проводить обработку во время цветения. Опасен для рыб, не допускать попадания в водоёмы.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ.
При отравлении препаратом немедленно обратиться к врачу !
Меры доврачебной помощи :
- при попадании препарата на кожу, снять ватой или куском материи, тщательно смыть тёплой водой с мылом;
- при попадании в глаза, обильно промыть мягко текущей струей воды;
- при отравлении через желудочный тракт дать выпить несколько стаканов воды со взвесью активированного угля , вызвать рвоту. Если пострадавший потерял сознание, то запрещается вводить лекарства и вызывать рвоту.
В качестве антидота применяется атропин, дополнительно - оксимные препараты.такие как ПАМ или токсогонин, под наблюдением врача. 
УНИЧТОЖЕНИЕ ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ТАРЫ.
Освободившуюся тару сжечь в специальном месте, не вдыхая продуктов горения ! 
Не использовать для других целей. Не выбрасывать в канализацию, реки или другие водоёмы.


Срок годности 2 года.

 

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!