0 arvamust  |  Lisa arvamus
Tootja: ZAS
Pakendis:2,0 g
Saadavus:10
6.06€
Maksudeta: 5.05€
CHORUS 75 WG.
Taimekaitsevahend: Fungitsiid.
Toimaine: tsüprodiniil 750 g/l.
Süsteemse toimega fungitsiid õunapuu kärntõve tõrjeks.
Preparaadi vorm: Vees dispergeeruvad graanulid.

Kasutamine: pritsipaak täita 1/3 vajamineva veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki, samal ajal segada
Seejärel lisada ülejäänud vesi ja lõpetada segamine.
Preparaat pidurdab aminohapete sünteesi. Chorus imendub kiiresti
taimekudedesse takistades seenemütseeli kasvu.
Õunapuud :
Profülaktiline: Kahjustaja - kärntõbi. Kulunorm: 2-3 g/5-10 L-vees (2 L noorele ja 5 L kandeeas olevale õunapuule). Ooteaeg: õitsemise lõpuni 28 p.
Raviv pritsimine: kahjustaja - kärntõbi. Kulunorm: 3-4 g/10 L-vees (2 L noorele ja 5 L kandeeas olevale õunapuule). Ooteaeg: 3-4 korda 1-2 päeva pärast haiguse lööbimist (28 p).
Pärast tühjendamist loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakend muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältid;
pritsimisudu sissehingamist. Vältida kontakti naha, silmade ja teisti
lahtiste kehaosadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed, nägu ja riided
Töö ajal mitte süüa, juua ja suitsetada.
Säilimisaeg: Tagatud säilimisaeg suletud originaalpakendis 3 aastat
Hoida temperatuuril mitte alla -10°C ja mitte üle +35°C kuivas ja ot
sese päikese eest kaitstult.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Väga  mürgine  veeorganismidele,  võib  põhjustada  pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmena hävitada ohutult.
Keskkonnasaaste vältimiseks käsutada sobivat pakendit.

Keskkonnaohtlikkus: vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara -ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Keskkonnasaaste vältimiseks käsutada sobivat pakendit.
Esmaabi: mistahes mürgitusnähu ilmnemisel käsutage juhendis toodud esmaabi meetmeid ja pöörduge arsti poole, näidake pakendit või etiketti.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt kemikaaliga määrdunud riided. Pesta nahka rahke vee ja seebiga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: loputada koheselt lahtiseid silmi rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: võtta korduvalt aktiivsütt koos rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Informatsioon arstile: Spetsiifilist vastumürki ei ole, rakendada sümptomaatilist ravi.
Pakendi purunemisel: Preparaat koguda suletavasse anumasse ja anda üle ohtlike jäätme käitlejad.

"Хорус" («Chorus») надёжно защищает вишню и сливу от любой инфекции даже при низких температурах воздуха (в самом начале сезона) и сильном развитии болезней.
Уникальное действующее вещество прекрасно справляется даже с устойчивыми формами заболеваний. После обработки препарат быстро впитывается растением и уже через 2 часа не смывается дождём.
Применяя «Chorus», Вы надёжно защитите вишню и сливу от опасных болезней, а Ваш сад будет радовать Вас прекрасными урожаями многие и многие годы.

Содержит: ВДГ, 750 г/кг Ципродинила.
Способ применения: деревья обрабатывают путем опрыскивания. Первое опрыскивание проводят до цветения, второе - в период вегетации, но не позднее, чем за 14 дней до сбора урожая (лучше всего — недели через две после окончания цветения). Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды берут 3 г препарата, расход на одно дерево — 2-4 л раствора в зависимости от размера дерева и типа опрыскивателя. Обратите внимание: наибольшую эффективность «Chorus» показывает при низких температурах (от +3 до +18 °С), не рекомендуется проводить обработку при температуре воздуха более +22°С. Период защитного действия — 7-10 дней, препарат также обладает лечебным действием на уже пораженных растениях. Губительные для вишни и сливы заболевания — коккомикоз, клястероспориоз, монилиальный ожог и монилиальная гниль плодов.
Коккомикоз: на листьях появляются мелкие красновато-коричневые пятна. Позже они увеличиваются и сливаются. Листья преждевременно желтеют, засыхают и опадают уже в середине лета. Плоды перестают развиваться, а потом засыхают.
Клястероспориоз: рано весной на листьях появляются очень мелкие пятна, похожие на след уколов. Через 1-2 недели на их месте образуются отверстия, как бы пробитые дробью, листья становятся «дырявыми» засыхают и опадают. У больных плодов мякоть подсыхает до самой косточки, такой плод имеет уродливый вид.
Монилиальный ожог вызывает усыхание почек, побегов, цветков, завязей. Отдельные веточки внезапно усыхают, пораженные цветки буреют, но остаются висеть на дереве, такое дерево имеет вид обоженного огнем.
Монилиальная гниль: на плодах появляется небольшое тёмное пятно, оно разрастается и охватывает весь плод, который затем покрывается пепельно серыми подушечками. Погибшие плоды не опадают и часто остаются висеть до следующей весны. Многим эта картина знакома. Эти заболевания не только приводят к потере большей части (или даже всего) урожая, но и ведут к гибели самого дерева.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.